Alla bildstöd samlade

 • Barnkardiologi: Baskarta för barnkardiologi (tigrinja)

  2017-09-20

  Samtalskarta på tigrinja framtaget för att använda vid omvårdnadssituationer. De två sista sidorna har ordförråd anpassat för barnkardiologi.

  Öppna
 • Tandvård: Samtalskarta (arabiska)

  2017-09-20

  Samtalskarta på arabiska framtaget för att använda vid tandvård.

  Öppna
 • Tandvård: Samtalskarta (albanska)

  2017-09-20

  Samtalskarta på albanska framtaget för att använda vid tandvård.

  Öppna
 • Tandvård: Samtalskarta (bosniska/kroatiska/serbiska)

  2017-09-20

  Samtalskarta på bosniska/kroatiska/serbiska framtaget för att använda vid tandvård.

  Öppna
 • Flyktingmedicinsk mottagning: Provtagning (kurmanji)

  2017-09-20

  Samtalskarta på kurmanji framtaget för att använda vid provtagning på en flyktingmedicinsk mottagning.

  Öppna
 • Mobilt team: Hälsoundersökning (bosniska/kroatiska/serbiska)

  2017-09-19

  Samtalskarta på bosniska/kroatiska/serbiska framtagen för att använda i receptionen på en vårdcentral.

  Öppna
 • Erbjudande om hälsoundersökning utförd av sjuksköterska (dari)

  2017-09-19

  Erbjudande om hälsoundersökning på dari som kan skickas till nyanlända i Sverige.

  Öppna
 • Erbjudande om hälsoundersökning utförd av sjuksköterska (bosniska/kroatiska/serbiska)

  2017-09-19

  Erbjudande om hälsoundersökning på bosniska/kroatiska/serbiska som kan skickas till nyanlända i Sverige.

  Öppna
 • Erbjudande om hälsoundersökning utförd av sjuksköterska (arabiska)

  2017-09-19

  Erbjudande om hälsoundersökning på arabiska som kan skickas till nyanlända i Sverige.

  Öppna
 • Erbjudande om hälsoundersökning utförd av sjuksköterska (albanska)

  2017-09-19

  Erbjudande om hälsoundersökning på albanska som kan skickas till nyanlända i Sverige.

  Öppna