Praktiskt om bildstöden

Såhär kan du använda bildstöden

  • Det finns inget rätt eller fel sätt att använda bildstöd, pröva dig fram och använd som du vill
  • Se bildstödet som en illustrerad parlör
  • Strunta i grammatik
  • Prata och peka på bilden samtidigt
  • Använd även kroppsspråk
  • Erbjud och använd även då tolk är med
  • Kombinera bilder

Placering av text

Grundprincipen för placering av text i bildkartorna är att etiketten står ovanför bilden, för att inte skymma den när man pekar:

  • Rad 1 (över bilden): svensk text, som är originalspråket. Då kan kartan vid behov användas för svensktalande patientgrupper som behöver bildstöd.
  • Rad 2 (över bilden): text på målspråket
  • Rad 3 (under bilden): oftast tom men tänkt för text som beskriver uttal av målspråket med ”svenska” bokstäver

Undantag har gjorts då målspråket kräver mer utrymme. Då skrivs det på rad 1 och rad 2 och svensk text på rad 3. Samma princip gäller då för hela kartan.